Let's Grow Together!

Asociația B-Right Media

Let's Grow Together

Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2010 şi până acum am organizat şi participat la sute de acţiuni si evenimente. Suntem un grup de tineri entuziaşti şi am pornit la drum cu certitudinea că poţi schimba ceva în lumea asta numai dacă renunţi la locuşorul călduţ ce ţi se oferă pe margine şi te implici activ viaţa comunităţii, încercând să-ţi aduci contribuţia la devenirea ei.

Venim în sprijinul comunităţii noastre cu o echipă pluridisciplinară. Ne punem la bătaie toate cunoştinţele acumulate peste ani în domenii ca mass-media, relaţii publice, cultură şi învăţământ, administraţie, ONG, asistenţă socială şi managementul proiectelor şi ne propunem să ne facem simţită prezenţa în următoarele sfere de referinţă:

 • cultură şi media, inclusiv Internet şi new media;
 • servicii sociale pentru persoane aflate în dificultate (copii şi adulţi);
 • educaţie formală, non-formală informală şi educaţie incluzivă;
 • învăţarea pe tot parcursul vieţii şi tranziţia de la şcoală la viaţa activă, măsuri active de ocupare;
 • cooperare internaţională, cooperare cu românii de pretutindeni, sprijin pentru minorităţi şi diversitate;
 • promovarea drepturilor omului şi lupta împotriva discriminării prin asigurarea tratamentului egal, indiferent de rasă sau origine etnică, religie şi credinţă, dizabilităţi, orientare sexuală, vârstă;
 • sport şi activităţi de petrecere a timpului liber şi recreere;
 • promovarea sănătăţii şi acţiuni de educaţie pentru sănătate;
 • sprijin pentru tineret, încurajarea iniţiativelor tinerilor şi facilitarea accesului tinerilor la piaţa muncii;
 • voluntariat şi filantropie;
 • promovarea culturii antreprenoriale şi sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri;
 • promovarea turismului şi valorificarea potenţialului turistic;
 • protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă;
 • dezvoltare ONG, justiţie şi responsabilitate civică;
 • organizare de spectacole şi tombole;
 • formare profesionala si formare de formatori;
 • accesare de  fonduri europene şi contractarea creditelor bancare;
 • organizarea de expozitii, simpozioane, in vederea  facilitarii transferului de informaţii dintre membrii Asociaţiei şi organizaţiile neguvernamentale cu preocupări asemănătoare sau cu reţele similare din ţară şi din alte ţări. Organizarea unor activităţi ştiinţifice, expozitii, activităţi turistice, cultural – educaţionale, sportive;
 • promovarea şi dezvoltarea comunicării dintre membri şi autorităţi, la nivel naţional, regional şi local;
 • promovarea drepturilor omului, a toleranţei şi a egalităţii şanselor;
 • realizarea de programe proprii şi colaborări cu diverse organizaţii guvernamentale şi neguvernamental.

 

Dorim să aducem un plus în in
comunintate prin acțiunile noastre!

Asociația B-Right Media

Cuvinte frumoase, oameni frumoși!

Câțiva din

Membrii Asociației B-Right Media

gabriela bordeanu

Gabriela Bordeanu

Membru

raluca balascau

Raluca Balascau

Fondator B- Right Media

sergiu balascau

Sergiu Bălășcău

Președinte B- Right Media

Vrei să faci parte
din echipa noastră?