Let's Grow Together!

• “LET’S ACT: Culture of Peace and Social Entrepreneurship in EUROMED”

– Erasmus+, KA1, Italia – 2014-1-IT03-KA105- 000790 – training course ce a avut loc în Sicilia , Italia șia implicat organizaţii şi lucrători de tineret din Liban, Tunisia, Turcia, Maroc, Iordani, Portugalia, Italia, Bulgaria, Spania, Mara Britanie, Egipt, Palestina, România şi Lituania

Leave a Comment